ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Η τριακονταετής εμπειρία μας στον χώρο της λογιστικής μας δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης με όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Πλέον, ως μία σύγχρονη εταιρία 2ης γενιάς παρέχουμε σύγχρονες και καινοτόμες λογιστικές υπηρεσίες. Μέσα από μια στενή συνεργασία με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, καταφέρνουμε να παρέχουμε στις σύγχρονες επιχειρήσεις αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Διαθέτουμε Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR και παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές. Η άμεση ανταπόκρισή μας σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας πραγματοποιείται εντός 2 ωρών. Παράλληλα, για την καλύτερη εικόνα της επιχείρησης σας λαμβάνετε κάθε μήνα από εμάς Μηνιαία Οικονομική Αναφορά για να έχετε εικόνα για την εξέλιξη του τζίρου σας, την κατάσταση των εξόδων σας, τις υποχρεώσεις σας και πρόβλεψη τελικών αποτελεσμάτων.

Οδηγός μας για αυτές τις λογιστικές υπηρεσίες είναι η εμπειρία των 25 χρόνων που έχουμε στον κλάδο. Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα μέσα για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σας. Στόχος μας είναι να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 • Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία

  Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

 • Ενέργειες Εταιρειών

  Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.

 • Οργάνωση & Επίβλεψη

  Πλήρης Οργάνωση και ολοκληρωμένη επίβλεψη των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

 • MIS Reporting

  Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών.

 • ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ

  Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

 • Κοστολόγηση

  Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης

 • Έλεγχος

  Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

 • Οικονομικές Καταστάσεις

  Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

 • IAS & IFRS

  Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 • Φορολογική Έδρα

  Δυνατότητα ορισμού της έδρας της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.

 • Διεκπεραιώσεις

  Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

 • Ανάληψη Λογιστηρίου

  Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

POWERED BY BRAND 'N ROLL [2020]